Documents disponibles per a la descàrrega

 
'' order by titol_1"; $record=mysql_query($sql,$connexio); if(mysql_num_rows($record)>0){ $n=0; while($files=mysql_fetch_array($record)){ if($n%2==0) $float="left"; else $float="right"; $str = explode(".",$files['arxiu']); $num = count($str)-1; $extensio=$str[$num]; if(($n%2==0)&&($n>0)){ ?>
 
En aquests moments no tens cap document per descarregar.