Les nostres instal.lacions

 
Disposem d'un local de 300 m2 al centre de Puigcerdà amb:

- Dues aules d'informàtica amb 16 ordinadors cadascuna i connexió ADSL a Internet.
- Una classe equipada amb material audiovisual per a la impartició dels cursos d'idiomes.
- Una classe, per al servei de logopèdia.
- Dues classes, per al repàs i reforç escolar.
- Accessos adaptats.