Oferta cursos

Inici: 17/11/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 26/11/2020
Modalitat: Presencial
 • A la finalització de l’acció formativa el participant tindrà el coneixement per a la correcta manipulació en les seves activitats laborals lligades amb qualsevol mena de manipulació d’aliments.
 • Conèixer la gestió dels al·lergògens en la manipulació de productes alimentàries per a la prevenció de reaccions adverses.
 • Conèixer els requisits de la legislació específica.
 • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.
 • Conèixer l’aplicació del nou reglament de etiquetatge de productes alimentaris.
 • Mesures d’higiene i desinfecció especial COVID-19
More
 
Inici: 03/11/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 12/11/2020
Modalitat: Presencial
- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. 
- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. 
- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
- Mesures d’higiene i desinfecció especial COVID-19
More
 
Inici: 26/10/2020
Estatus: matrícula oberta
Finalitzacio: 25/11/2020
Modalitat: ONLINE

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
More
 
Inici: 05/10/2020
Estatus: matrícula oberta
Finalitzacio: 14/12/2020
Modalitat: presencial
aprendre l'idiome
More
 
Inici: 28/09/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 30/06/2021
Modalitat: Presencial
T'organitzarem un pla d'estudi segons les teves necessitats.

- Grups segons edat i nivell.
- Classes personalitzades.  Grups reduïts.
- Anglès, informàtica/mecanografia i/o reforç escolar.
More
 
Inici: 01/09/2020
Estatus: matrícula oberta
Finalitzacio: 30/11/2020
Modalitat: online

RELACIÓ DE CURSOS

 

 • OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451
 • OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)
 • SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D’ALIMENTS
 • SISTEMES APPCC
 • SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS EN EL MAGATZEM
 • COMPTABILITAT AVANÇADA
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
 • ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS BÀSIC
 • NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 1
 • NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL AVANÇAT
 • POSICIONAMETN WEB SEO/SEM
 • XARXES SOCIALS
 • EINES DE COACHING NIVELL 1
 • EINES DE COACHING NIVELL 2
 • ENOLOGIA
 • COCTELERIA
 • SUMILLERIA I MARIDATGE
 • COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL
 • COMMUNITY MANAGER

 

More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
- Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini elemental en l’ús de les TIC.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
-Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini efectiu en l’ús de les TIC.
- Facilitar l'autonomia i la capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripciones abiertas
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial

Prepárate para superar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y también para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera A2

·       Clases presenciales

·       Material preparatorio

·       Asesoramiento en la inscripción

More