Oferta cursos

Inici: 17/02/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 04/05/2020
Modalitat: presencial
L'objectiu del curs és que l'alumne aconsegueixi habilitats d'interacció, producció i comprensió, tant oral com escrita; de manera que adquireixi una competència de comunicació que li permeti interactuar en francès en situacions de la vida quotidina i laboral.
More
 
Inici: 06/02/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 02/04/2020
Modalitat: presencial
Curs adreçat a persones que no coneixen el funcionament i les potencialitats de la informàtica, o que tenen unes nocions molt elementals.  L'objectiu és facilitar a l'alumne/a l'adquisició d'un coneixment elemental de les prestacions de la informàtica per a cobrir necessitats quotidianes o laborals: funcionament del sistema operatiu (Windows), tractament de textos (Word) i navegar per Internet.
More
 
Inici: 06/02/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 25/06/2020
Modalitat: presencial
Classes d'informàtica adreçades a nens.  
Horari:  dijous de 18:00 a 19:00h.
More
 
Inici: 05/02/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 02/04/2020
Modalitat: presencial
L'objectiu del curs és que l'alumne aconsegueixi habilitats de reading, speaking i listening; de manera que adquireixi una competència de comunicació que li permeti interactuar en anglès en situacions de la vida quotidina i laboral.
More
 
Inici: 28/01/2020
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 31/03/2020
Modalitat: Presencial
L'objectiu del curs és que l'alumne aconsegueixi habilitats d'interacció, producció i comprensió, tant oral com escrita; de manera que adquireixi una competència de comunicació que li permeti interactuar en francès en situacions de la vida quotidina i laboral.
More
 
Inici: 02/09/2019
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 30/06/2020
Modalitat: Presencial
t'organitzarem un pla d'estudi segons les teves necessitats.

- Grups segons edat i nivell.
- Classes personalitzades.  Grups reduïts.
- Anglès, informàtica/mecanografia i/o reforç escolar.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
- Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini elemental en l’ús de les TIC.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
-Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini efectiu en l’ús de les TIC.
- Facilitar l'autonomia i la capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial

- Comprendre la relació entre salari i treball.
- Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
- Identificar la utilitat del full de salari.
- Conèixer els diferents apartats del full de salari.
- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions, indemnitzacions, etc.).
- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

 

 

 

More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripciones abiertas
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial

Prepárate para superar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y también para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera A2

·       Clases presenciales

·       Material preparatorio

·       Asesoramiento en la inscripción

More