Oferta cursos

Inici: 12/11/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 28/06/2019
Modalitat: PresencialDonar a l'alumne/a els coneixements necessaris per assolir la prova de francès B2.
Donar a l'alumne/a els coneixements necessaris per assolir la prova de francès B2.
More
 
Inici: 07/11/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 19/12/2018
Modalitat: presencial
Els objectius generals del curs són que l'alumne/a adquireixi els coneixements bàsics pel que fa a gramàtica i lèxic que li permetin comprendre els punts principals de textos breus. així com la seva producció. 
More
 
Inici: 05/11/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 19/12/2018
Modalitat: Presencial
Els objectius generals del curs són que l'alumne/a adquireixi els coneixements bàsics pel que fa a gramàtica i lèxic que li permetin comprendre els punts principals de textos breus. així com la seva producció.
More
 
Inici: 30/10/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 18/12/2018
Modalitat: Presencial
Els objectius generals del curs són que l'alumne/a adquireixi els coneixements bàsics pel que fa a gramàtica i lèxic que li permetin comprendre els punts principals de textos breus. així com la seva producció. 
More
 
Inici: 24/10/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 19/12/2018
Modalitat: Presencial

Els objectius generals del curs són que l'alumne sigui capaç de comprendre els punts principals de textos, ja sigui en situacions de feina, d'estudi o d'oci.  Que sàpiga resoldre la major part de les situaciosn orals bàsiques. I que sigui capaç de produir textos senzills sobre temes que li són familiars o en els quals té un interés personal, que pugui descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

 

More
 
Inici: 22/10/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 17/12/2018
Modalitat: Presencial

 

Els objectius generals del curs són que l'alumne/a adquireixi els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l'ordinador, Internet i/o programes bàsics, i així conèixer els recursos que aquest ens pot oferir.

More
 
Inici: 10/10/2018
Estatus: Inscripcions tancades
Finalitzacio: 19/12/2018
Modalitat: Presencial

L'objectiu bàsic del curs és que l'alumne s'exerciti en les competències coresponents als nivells A2-B1 del Marc Comú Europeu de Referència.

More
 
Inici: 17/09/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 28/06/2019
Modalitat: Presencial
 t'organitzarem un pla d'estudi segons les teves necessitats.

- Grups segons edat i nivell.
- Classes personalitzades.  Grups reduïts.
- Anglès, informàtica/mecanografia i/o reforç escolar.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
- Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini elemental en l’ús de les TIC.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
-Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini efectiu en l’ús de les TIC.
- Facilitar l'autonomia i la capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripciones abiertas
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial

Prepárate para superar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y también para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera A2

·       Clases presenciales

·       Material preparatorio

·       Asesoramiento en la inscripción

More