Oferta cursos

Inici: 04/10/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 20/12/2018
Modalitat: Presencial

Els objectius generals del curs són que l'alumne:

- sigui capaç de coplir tasques dins de contextos diversos de la vida social, gràcies a l'adquisició d'habilitats comunicatives, lingüístiques i culturals.

More
 
Inici: 03/10/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 05/12/2018
Modalitat: Presencial

L'objectiu bàsic del curs és que l'alumne s'exerciti en les competències coresponents als nivells A2-B1 del Marc Comú Europeu de Referència.

More
 
Inici: 02/10/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 04/12/2018
Modalitat: Presencial

Els objectius generals del curs són que l'alumne:

- esdevingui un usuari independent, capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de feina, d'estudi o d'oci.  

- sàpiga resoldre la major part de les situaciosn orals bàsiques.

-  sigui capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interés personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

More
 
Inici: 17/09/2018
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 28/06/2019
Modalitat: Presencial
 t'organitzarem un pla d'estudi segons les teves necessitats.

- Grups segons edat i nivell.
- Classes personalitzades.  Grups reduïts.
- Anglès, informàtica/mecanografia i/o reforç escolar.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
- Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini elemental en l’ús de les TIC.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripcions obertes
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial
-Proporcionar a l’alumne/a els coneixements competencials necessaris per tal que adquireixi un domini efectiu en l’ús de les TIC.
- Facilitar l'autonomia i la capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.
More
 
Inici: 00/00/0000
Estatus: Inscripciones abiertas
Finalitzacio: 00/00/0000
Modalitat: Presencial

Prepárate para superar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y también para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera A2

·       Clases presenciales

·       Material preparatorio

·       Asesoramiento en la inscripción

More